Hooldus

  • igapäevane riist- ja tarkvara
  • side- ja hostingteenused
  • remont, ehitus ja tarvikud

Igapäevane riist- ja tarkvara

Väljakutse ja kilomeertitasusid ei rakendu.
Süsteemi muutmine kaughallatavaks ja monitooritavaks (klass ‘Arendus‘)
Kaugtöö võimaluste loomine kõigile Microsoft/Apple platvormidele (klass ‘Arendus‘)
Probleemide lahendamine väljakutsel (klass ’Päev’) ja kriitiliste situatsioonide kohene lahendamine (klass ’Välk’)
Personaalne haldur ja telefonitugi
Tagavarakoopiate automatiseerimine tellija arhiivi (klass ’Rutiin’)
Võimalusel infotehnologiaseadmete remont kohapeal (klass ’Päev’)
Infotehnoloogiaseadmete korrasoleku kontroll muude tööde teostamisel (klass ’Rutiin’)
Monitooring ja vajadusel ressursi preventiivne lisamine (klass ’Rutiin’)
Teenusserverite ja süsteemi aktiivseadmete hooldus (klass ’Välk’)
Teenusserverite, süsteemi aktiivseadmete dokumenteerimine ning dokumentatsiooni ajakohasena hoidmine (klass ’Rutiin’)
ISO9000 vastava out-of-office 3-2-1 skeemiga varunduse juurutamine (klass ‘Arendus‘)
Seadmete remont Teguri tn kontoris (materjalid tasustatakse eraldi) ja garantiiremondi organiseerimine (klass ’Päev’)
Ettepanekud arenemiseks

Side ja hostingteenused

Hostingteenused on hinnas (vt ‘veebimajutus‘)
Andmebaasimajutus on hinnas (vt ‘andmebaasimajutus‘)
Laivõrgu toimimisvõimaluste häälestamine ja hooldamine (klass ’Arendus’)
Turvaliste side ja tunnelühenduste loomine (klass ’Arendus’)
Tartu ja linna lähiümbruse sidevõrgu kasutamine allettevõtete või tütarfirmadega ühtse sidevõrgu loomiseks
Süsteemiadministraatori teenused

Remont, ehitus ja tarvikud

Tarvikutega varustamine tellimisel
Nõrkvoolu ja fiiberoptika tööde, CCTV, tarkvaraauditite ja sertifitseerimistööde hinnaalandus 20%
Tarkvara arendustööde konsulteerimine (web, veebikaubandus, erirakendused, andmebaaside sidestamine)
CCTV, läbipääsusüsteemide ja tööstusautomaatika lahendused

Reaktsiooniaja klassid

Välk – Reaktsiooniaeg tark- või raudvaralise rikke kõrvaldamiseks on kohene aga mitte hiljem kui 2 tunni jooksul tööajal. Töövälisel ajal ja riigipühadel tülitamine tellija poolt aktsepteeritav. Teenus hõlmab kohese raudvara remondi või asendamise. Tarkvara taastamise kiirus sõltub vea iseloomust ja tellija süsteemi ülesehitusest – täitja rakendab preventiivseid abinõusid katkestuse aja minimiseerimiseks.
Päev – kohaletulek ja probleemi lahendamine võimalikult kiiresti aga hiljemalt 24 tunni jooksul. Raud- ja tarkvaralised vead parandatakse koheselt seadmete asenduse või reinstallatsiooniga.
Rutiin – probleemi lahendamine vastavalt tööloogikale võimalikult kiiresti, mitte hiljem kui üks nädal tellimisest
Arendus – probleemi lahendamine nõuab uurimistööd ja ajalimiit ei ole piiratud – probleem lahendatakse vastavalt võimalustele või tarkvara puhul lähtudes konservatiivsuse printsiibist.

Infotehnoloogiaseadmed

Teenusserver/id – teenust või teenuseid osutav arvuti mille administreerimine on täielikult antud täitja valdusse. Teenusserveril toimub ainult tellija soovitud tarkvaramoodulite haldamine, kõik muudatused rakenduskonfiguratsioonis tellitakse eelnevalt ja on tellija poolt garanteeritud töökindlusega. Operatsioonisüsteemi uute rakendusmoodulite installeerimine toimub ’Arendus’ ajamäärangu alusel. Rikete reaktsiooniaja klass ’Välk’. Garanteeritud operatsioonisüsteemi ja teenuste tööaeg 99.8%. Garanteeritud tööaega arvestatakse kahenädalase perioodi alusel.
Süsteemi aktiivseadmed – Ruuterid, Tulemüürid, Kontsentraatorid, Tagavaratoited, Koopiaseadmed – süsteemi aktiivseadmed millede administreerimine on täielikult antud täitja valdusse. Kasutajakontod ja kettamahud ei kuulu süsteemis jagamisele. Konfiguratsioonimuudatused tellitakse eelnevalt. Kui võrgu aktiivseadmete rike takistab teenusserveri/te tööd või ligipääsu firma andmetele, on reaktsiooniaja klass ’Välk’, muudel juhtudel ’Päev’. Garanteeritud tööaeg 99.5%. Garanteeritud tööaega arvestatakse kahenädalase perioodi alusel.
Arendussüsteemid. Täitja  installeerib operatsiooni- ja rakendustarkvara baaskomplekti ning konsulteerib tellijat süsteemi toimimise iseärasuste koha pealt. Jooksvat administreerimist ja konfiguratsioonimuudatusi teostab kas tellija või täitja vastavalt vajadusele. Täitja monitoorib riistvara seisundit ja ressursi piisavust pisteliselt ja vastavalt projektidele tellija soovil. Arendussüsteemi alginstallatsiooni saab taastada. Reaktsiooniaeg raudvara riketele ’Välk’, Tarkvara riketele ‘Päev’, tarkvara alginstallatsioon ajaklassiga ’Rutiin’. Uute moodulite paigaldus testimiseks ’Arendus’.
Tööarvutid, Monitorid, Sülearvutid – tellija seadmed milledele teostatakse jooksvat hooldust ja alglaadimist tellija tarkvara baasil. Diagnostika ja remont vastavalt tellija nõudmistele reaktsiooniajaga ’Rutiin’. Vajadusel annab täitja koheselt asendusseadme.
Passiivseadmed – tellija süsteemi funktsioneerimist tagav kaabeldus ja installatsioon. Rutiinkontroll muude tööde käigus ja kahtluse korral kontroll, parandus või ettepanek uuendamiseks. Kaabelduse testimine, remont ja installatsioon reaktsiooniajaga ’Rutiin’ välja arvatud teenusserveri/te töö segamisel ajaklassiga ’Välk’.