SQL andmebaaside hosting

Teenuse osutaja kohustub hoidma isikuandmete kaitse ja infosüsteemi seisundi kooskõlas vastavalt nõuetele Vabariigi Valitsuse määrusele 252 20.detsembrist 2007 (Redaktsioon 25.01.2011) ja vastavalt Riigi Infosüsteemide Ameti ISKE rakendusjuhendile (ver 8.00). Ligipääs andmetele on tavaolukorras ainult volitatud süsteemiadministraatoril.

Side on realiseeritud kahe fiiberoptilise sünkroonside kanaliga. Tartust väljuva side baasoperaator on Telia ja reservkanalil Linxtelecom. Serverihoidla on konditsioneeritud ja turvafirma valve all. Majutusteenuse side kiirused nii üles kui allalaadimissuunas on piiratud Täitja poolt sisseostetava liiklusmahuga.

Kehtib mõistliku kasutuse printsiip – tööks vajalikku side kiirust ja andmemahte ei piirata. Täitja kindlustab nii side kui arvutusjõudluse ressursi piisavuse tippkoormustel.

Teenuse osutaja rakendab preventiivseid meetmeid (virtualisatsioon, replikeerimine, shadow koopiad) majutusteenuse piisava riistvara jõudluse ja töö- ja häirekindluse tagamiseks.

Andmetest tehakse Teenuse osutaja poolt koopiad automaatselt üks kord ööpäevas, andmebaaside ajalugu hoitakse 60 päeva iga päeva muutustega (incremental daily, synthetical full weekly) ja eelnevad 2 aastat kuukoopiatena.

Kliendil on Teenuse vahendusel keelatud:

* Juurdepääsu hankimine privaatseks kasutamiseks mõeldud ressurssidele.

* Levitada andmeid (sealhulgas materjale, tarkvara ja selle lähtekoode, autoriõigusega kaitstud intellektuaalset omandit, kaubamärke ning ametisaladusi, mille levitamine ei ole lubatud, või viisil, mis ei ole lubatud.

* Hävitada või kahjustada arvutustehnika abil koostatud või kogutud andmete terviklust ning muuta andmeid endid.

* Tahtlikult häirida teiste kasutajate ning süsteemiadministraatori tööd.

* Kasutada interneti teenuseid isikute eraelu kaitstuse põhimõttega vastuolevalt.